Activity

VGS Elever og forskere fra Bergen og Trondheim ser sammen på klimaendringer og geo-politisk situasjon på Svalbard

07.-11. august 2017 skal fem elever og en lærer ved Amalie Skram VGS i Bergen være på Svalbard på en tverrfaglig klimaforskningstur med forskere fra Universitet i Bergen, Nansensenteret, SINTEF Ocean og NTNU.

Klimaendringer karakteriseres blant annet ved oppvarming av Nord-Atlanterhavet og nye vandringsmønstre av marine ressurser, som makrell og snøkrabbe. Is-smelting frigjør også nye trasèer for shipping og turisme, i tillegg til adgang til potensielle nye oljelager.

Hvordan vil framtidens klimasituasjon utspilles for Norge generelt og Svalbard spesielt? Hvile valg må tas og hvilke verdier skal legges til grunn for disse – og hvor viktig er langsiktig planlegging for beboere i et samfunn hvor gjennomsnittet er 7 års bosetning? Elevene skal få innblikk i det daglige livet i Longyearbyen ved møter med Sysselmannen, UNIS og Longyearbyen Skole. Elevene og forskerne skal diskutere hvordan Svalbardtrakaten, fra 1920, er relevant for dagens situasjon, spesielt i forhold til forvaltning av fisk, krabbe og oljeressurser. De vil også diskutere synspunkter fra land som Russland, EU og USA og andre land som har undertegnet Svalbardtrakaten. I tillegg vil de intervjue lokalbefolkningen i forhold til disse temaene.

Turen arrangeres i regi av REGIMES prosjektet (www.regimes.no), finansiert av Polar Programmet ved Norges Forskningsråd og EU prosjektet INTAROS (www.intaros.eu).

For mer information:

Agenda tirsdag 8. august (pressen er invitert til å komme og tar bilder):

kl 09.0-09.30 mottagelse og møte med Sysselmannen, Administrasjonsbygget med spørsmål/svar

kl 10.00-11.00 møte ved Avdelingsleder for barnetrinnet på Longyerbyen skole: Anne Jahre, med spørsmål/svar

kl 14.00-14.30 mottakelse ved UNIS og møte med UNIS studenter

kl 14.30-16.00 elevene er ute i gata for å intervjue frivillige folk som bor på Svalbard om deres syn på klima, miljøet og verdier

 

 

 

 

REGIMES poster presented at the 4th Annual Nordic Conference on Climate Change Adaptation (Bergen, Norway Aug 29-31)